Thứ sáu-01/08/2014
VĂN BẢN » Lao động

Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9 năm 2003 hướng dẫn thi hành một số điểu về hợp đồng lao đôgj
Ngày đăng: 11/12/2010 7:59:28 AM - Lượt xem: 19,805
Thông tư này hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao động (sau đây gọi tắt là Nghị định số 44/2003/NĐ-CP), sau khi có ý kiến tham gia của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của các Bộ, ngành có liên quan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

THÔNG TƯ
CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
SỐ 21/2003/TT-BLĐTBXH NGÀY 22/9/2003 HƯỚNG DẪN THI HÀNH
MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/2003/NĐ-CP NGÀY 09/5/2003
CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
 
Thi hành Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao động (sau đây gọi tắt là Nghị định số 44/2003/NĐ-CP), sau khi có ý kiến tham gia của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của các Bộ, ngành có liên quan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành như sau:
 
I. HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 
 
1. Hình thức hợp đồng lao động theo Điều 3 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:
a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng, hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng đến dưới 12 tháng phải ký kết bằng văn bản theo Mẫu số 1 kèm theo Thông tư này. Người sử dụng lao động chuẩn bị hợp đồng lao động theo mẫu quy định trên khổ giấy A4 và đóng dấu giáp lai giữa các trang để sử dụng trong đơn vị.
Trường hợp một bên ký kết hợp đồng lao động là người nước ngoài thì nội dung hợp đồng phải bằng tiếng Việt, sau phần tiếng Việt có thể thêm phần tiếng nước ngoài do hai bên thỏa thuận. Nội dung bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý.
Bản hợp đồng lao động có thể viết bằng bút mực các mầu (trừ mầu đỏ) hoặc đánh máy.
b) Hợp đồng lao động có thời hạn dưới 03 tháng hoặc hợp đồng lao động để giúp việc gia đình hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động miệng, nhưng phải bảo đảm nội dung theo qui định tại khoản 1 Điều 29 của Bộ Luật Lao động.
c) Hợp đồng lao động trong doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có thể giảm bớt một số nội dung cho phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp. 
d) Ngoài hợp đồng lao động hai bên có thể ký hợp đồng trách nhiệm về tài sản được giao.
2. Việc áp dụng các loại hợp đồng lao động theo Điều 4 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:
a) Người sử dụng lao động và người lao động căn cứ vào thời hạn của công việc để áp dụng một trong các loại hợp đồng lao động quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 4 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP;
Riêng đối với người đã nghỉ hưu, hai bên được ký kết nhiều lần loại hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn đã ký kết trước ngày 01 thnág 01 năm 2003 mà đến thời điểm đó đang còn hiệu lực thi hành, thì được tính là hợp đồng lao động thứ nhất để áp dụng quy định tại khoản 4 Điều 4 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP.  

Tệp tin đính kèm: Tệp 1 |

Những nội dung khác cùng chuyên mục:
 • Nghị định của chính phủ số 11/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 1 năm 2008 quy định về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động (11/12/2010 10:51:32 AM)
 • Thông tư số 39/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành điều 12 của nghị định số 39/2003/NĐ-CP về bộ luật lao động về việc làm (11/12/2010 10:47:30 AM)
 • Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động với tổ chức doanh nghiệp trong nước (11/12/2010 10:35:32 AM)
 • Nghị định chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (11/12/2010 10:33:04 AM)
 • Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi (11/12/2010 10:25:42 AM)
 • Nghị định số 109/2002/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 195/CP quy định chi tiết và hướng dẫ thi hành một số điều của bộ luật lao động về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi (11/12/2010 10:21:13 AM)
 • Nghị định của chính phủ số 196-CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về thỏa ước lao động tập thể (11/12/2010 10:16:02 AM)
 • Nghị định của chính phủ số 93/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 sửa đổi, bổ sung một số điều về thỏa ước lao động tập thể (11/12/2010 10:09:34 AM)
 • Luật sửa đổi, bổ sung điều 73 của bộ luật lao động của quốc hội số 84/2007/QH11 ngày 2 tháng 4 anwm 2007 (11/12/2010 10:05:44 AM)
 • Luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật lao động của quốc hội khoá XI, ký họp thứ 10 số 74/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 (11/12/2010 9:55:46 AM)
 • Luật của quốc hội số 35/2002/QH10 ngày 2 tháng 4 năm 2002 về sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật lao động (11/12/2010 9:50:13 AM)
 • Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của quốc hội kháo XI, kỳ họp thứ 10 số 72/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 (11/12/2010 8:45:45 AM)
 • Thông tư của bộ lao động - thương binh và xã hội số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất. (11/12/2010 8:22:19 AM)
 • Nghị định số 41-CP ngày 6 tháng 7 năm 1995 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (11/12/2010 8:14:54 AM)
 • Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 2 tháng 4 năm 2003 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 41/CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (11/12/2010 8:08:58 AM)
 • Thăm dò ý kiến
  Bạn có hài lòng với giao diện của hệ thống kiến thức luật ?
  Tôi thấy rất đẹp !
  Tôi thấy bình thường
  Tôi thấy không đẹp
  Cần thay bằng tông đen
  Cần thay bằng tông xanh
  Ý kiến khác
  Bản đồ hướng dẫn đường đi
  Xem nhiều - Điểm tin
  Xem nhiều - Kiến thức luật
  Xem nhiều - Hỏi đáp
  Xem nhiều - Thủ tục
  Xem nhiều - Biểu mẫu
  + Được xem nhiều
  + Hỗ trợ trực tuyến
  Dân sự - Thừa kế
Đất Đai - Bất động sản
 • Dân sự - Thừa kế
 • Đất Đai - Bất động sản
 • Đầu tư nước ngoài - Dự án
Hợp đồng - Sở hữu trí tuệ
 • Đầu tư nước ngoài - Dự án
 • Hợp đồng - Sở hữu trí tuệ
 • Thành lập công ty
Thay đổi đăng ký kinh doanh
Chia tách sáp nhập
 • Thành lập công ty
 • Thay đổi đăng ký kinh doanh
 • Chia tách sáp nhập
 • + Thông tin liên hệ

  CÔNG TY LUẬT NAM DƯƠNG

  Đ/c: Tầng 1, Khu văn phòng Nam Dương, đối diện 322 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội

  ĐT: 04. 2215 8998 - 2260 1636

  Hotline: 0984.99.95.97-  Ls Trung Hiếu

  Email: contact@luatnamduong.vn

  Website: www.luatnamduong.vn

  « Bài viết mới »
  + Điểm tin
  « Bài viết mới »
  + Kiến thức luật
  « Bài viết mới »
  + Hỏi đáp pháp luật
  « Bài viết mới »
  + Thủ tục
  « Biểu mẫu mới »
  + Biểu mẫu
  CHUYÊN TRANG THÔNG TIN PHÁP LUẬT
  Địa chỉ: Tòa nhà 26 lô 1A, Khu đô thị Trung Yên, Hà Nội.
  Email: contact@luatnamduong.vn
  Tham khảo các chuyên trang: www.dautunuocngoai.com.vn / www.dangkykinhdoanh.org / www.quyche.com
  © 2008 - 2014 KIẾN THỨC LUẬT

  Xem tốt trên các trình duyệt: IE 7+, Firefox 3+, GoogleChrome 4+

  Ghi rõ nguồn "kienthucluat.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.