Thứ sáu-18/04/2014
KIẾN THỨC LUẬT » Thuế - Kế toán

Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế GTGT - mẫu số 04/GTGT (Hồ sơ khai quyết toán thuế GTGT năm theo phương pháp trực tiếp trên GTGT).
Ngày đăng: 10/1/2011 10:13:31 PM - Lượt xem: 13,370
Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế GTGT - mẫu số 04/GTGT (Hồ sơ khai quyết toán thuế GTGT năm theo phương pháp trực tiếp trên GTGT).

1. Căn cứ lập tờ khai:

Căn cứ để lập tờ khai là các hoá đơn chứng từ mua bán HHDV và sổ sách kế toán của NNT.

2. Cách lập tờ khai mẫu số 04/GTGT cụ thể như sau:

- Mã số [01]: Ghi chính xác thời gian của kỳ tính thuế

- Từ mã số [02] đến mã số [09]: Ghi đầy đủ, chính xác theo tờ khai đăng ký thuế của NNT.

Chỉ tiêu 1 “Hàng hoá tồn kho đầu năm”:

Chỉ tiêu “Hàng tồn kho đầu năm” trên Tờ khai quyết toán thuế GTGT bao gồm toàn bộ giá trị hàng hoá tồn kho đầu kỳ là giá trị hàng hoá tồn kho của kỳ tính thuế đầu tiên trong năm. NNT phải ghi riêng giá trị hàng hoá tồn kho đầu kỳ theo từng loại thuế suất thuế GTGT.

- Mã số [10]  ghi giá trị hàng hoá tồn kho đầu kỳ loại thuế suất 5%.

- Mã số [11]  ghi giá trị hàng hoá tồn kho đầu kỳ loại thuế suất 10%.

Chỉ tiêu 2 “Giá vốn của HHDV mua ngoài sử dụng cho SXKD hàng hoá dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra”

NNT phải ghi theo từng loại thuế suất như sau:

- Mã số [12] ghi giá vốn của HHDV mua ngoài sử dụng cho SXKD hàng hoá dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra loại thuế suất 5%. Chỉ tiêu này phản ánh giá vốn HHDV  mua ngoài  của HHDV bán ra loại chịu thuế GTT 5% của các kỳ tính thuế trong năm.

- Mã số [11]  ghi giá vốn của HHDV mua ngoài sử dụng cho SXKD hàng hoá dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra loại thuế suất 10%. Chỉ tiêu này phản ánh giá vốn HHDV  mua ngoài  của HHDV bán ra loại chịu thuế GTT 10% của các kỳ tính thuế trong năm.

Chỉ tiêu 3 “Tổng doanh thu HHDV chịu thuế GTGT bán ra”

NNT phải ghi riêng doanh thu của HHDV chịu thuế GTGT bán ra theo từng loại thuế suất thuế GTGT.

- Mã số [14] ghi tổng doanh thu HHDV chịu thuế GTGT bán ra loại thuế suất 5%. Chỉ tiêu này phản ánh tổng doanh số HHDV bán ra  chịu thuế GTGT  5%  trong năm.

- Mã số [15] ghi tổng doanh thu HHDV chịu thuế GTGT bán ra loại thuế suất 10%. Chỉ tiêu này phản ánh tổng doanh số HHDV bán ra  chịu thuế GTGT  10%  trong năm.

Chỉ tiêu 4 “Giá trị gia tăng phát sinh trong kỳ”

Số liệu ghi vào chỉ tiêu “giá trị gia tăng phát sinh trong kỳ” được ghi riêng theo từng loại thuế suất; Loại thuế suất 5% ghi vào mã số [16] ; loại thuế suất 10% ghi vào mã số [17]; Trong đó: 

- Mã số [16]  = [14] -  [12]

- Mã số [17]  =  [15] -  [13]

Chỉ tiêu 5 “Thuế GTGT phát sinh phải nộp của năm”

Chỉ tiêu này được tính trên giá trị gia tăng phát sinh trong kỳ và thuế suất thuế GTGT của HHDV chịu thuế GTGT; Trong đó:

- Mã số [18]  =  [16] x 5%

- Mã số [19]  =  [17] x 10%

Trường hợp mã số [16] < 0 thì mã số [18] = 0;

Trường hợp mã số [17] < 0 thì mã số [19] = 0;

Chỉ tiêu 6 “Số thuế GTGT đã khai 12 tháng trong năm”

Chỉ tiêu này được ghi theo từng loại HHDV chịu thuế suất 5% (mã số [20]) và loại HHDV chịu thuế suất 10% (mã số [21]). Số liệu này được tổng hợp từ tờ khai thuế GTGT mẫu số 03/GTGT của 12 tháng trong năm.

Chỉ tiêu 7 “Chênh lệch số thuế GTGT phải nộp của năm so với số thuế GTGT đã khai 12 tháng trong năm

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền thuế GTGT chênh lệch giữa số thuế phát sinh phải nộp trong năm và số thuế đã khai 12 tháng trong năm. Chỉ tiêu này cũng được ghi theo từng loại HHDV chịu thuế suất 5% (mã số [22]) và loại HHDV chịu thuế suất 10% (mã số [23]). Trong đó:

- Mã số [22]  = [18] -  [20]

- Mã số [23]  =  [19] -  [21]

Chỉ tiêu “Tổng số thuế GTGT kê khai thiếu ” - mã số [24] và “Tổng số thuế GTGT kê khai thừa” - mã số [25]:

+ Nếu [22] + [23] > 0 thì ghi vào dòng Tổng số thuế GTGT kê khai thiếu mã số [24];

+ Nếu [22] + [23] < 0 thì ghi vào dòng Tổng số thuế GTGT kê khai thừa - mã số [25].

Lưu ý khi lập tờ khai mẫu số 04/GTGT:

- Các chỉ tiêu giá vốn, doanh số HHDV mua vào, bán ra phản ánh trên tờ khai đã bao gồm cả các khoản thuế và phí tính trong giá HHDV mua vào, bán ra.

- NNT mua bán vàng bạc, ngoại tệ, đá quý và NNT nộp thuế theo phương pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT, thực hiện đầy đủ việc mua bán HHDV có hoá đơn, chứng từ, ghi chép sổ sách kế toán, trường hợp kê khai thuế phải nộp của tháng phát sinh GTGT âm (-) thì không phải nộp thuế GTGT, GTGT âm được kết chuyển để bù trừ vào GTGT phát sinh của tháng tiếp sau để tính thuế GTGT phải nộp và quyết toán thuế cả năm nhưng không được kết chuyển phần GTGT âm của năm quyết toán thuế sang năm sau.

Lưu ý:

Nội dung nêu trên được tổng hợp tại các văn bản pháp lý có hiệu lực tại thời điểm đăng tin. Quý vị cần tham khảo chuyên gia, luật sư hoặc kiểm tra hiệu lực văn bản trước khi áp dụng vào thực tế.

Trân trọng!

Những nội dung khác cùng chuyên mục:
 • Lịch nộp các báo cáo thuế, kế toán năm 2014 (12/2/2014 3:59:31 PM)
 • Công văn của Tổng cục Thuế số 4670/TCT-CS ngày 21/12/2011 V/v đóng dấu treo trên hoá đơn (26/12/2011 4:57:50 PM)
 • Mất hóa đơn liên giao cho người mua, bị phạt bao nhiêu? (26/12/2011 4:48:56 PM)
 • Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. (20/4/2011 10:14:56 PM)
 • Thuế thu nhập cá nhân sau 2 năm thực hiện: Một số bất cập nảy sinh và hướng giải quyết (15/4/2011 10:56:55 AM)
 • Năm 2011, cắt giảm 2.000 dòng thuế. (15/4/2011 10:56:54 AM)
 • Dịch vụ khoa học công nghệ áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% (15/4/2011 10:56:54 AM)
 • Hồ sơ và thủ tục gia hạn công bố tiêu chuẩn sản phẩm được pháp luật quy định như thế nào? (15/4/2011 10:37:03 AM)
 • Tư vấn đăng ký quảng cáo thực phẩm (15/4/2011 10:27:09 AM)
 • Tư vấn đăng ký lưu hành mỹ phẩm sản xuất trong nước (15/4/2011 10:27:09 AM)
 • Tư vấn thủ tục: Tiếp nhận Hồ sơ thông tin, quảng cáo thuốc (15/4/2011 10:27:08 AM)
 • Tư vấn đăng ký lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu (15/4/2011 10:27:08 AM)
 • Các loại thu nhập được miễn thuế ? (15/4/2011 10:27:08 AM)
 • Chỉ miễn thuế TNCN với nhà ở, đất ở duy nhất (15/4/2011 10:27:06 AM)
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm tần suất kê khai thuế GTGT (15/4/2011 10:17:14 AM)
 • Thăm dò ý kiến
  Bạn có hài lòng với giao diện của hệ thống kiến thức luật ?
  Tôi thấy rất đẹp !
  Tôi thấy bình thường
  Tôi thấy không đẹp
  Cần thay bằng tông đen
  Cần thay bằng tông xanh
  Ý kiến khác
  Bản đồ hướng dẫn đường đi
  Xem nhiều - Điểm tin
  Xem nhiều - Hỏi đáp
  Xem nhiều - Thủ tục
  Xem nhiều - Biểu mẫu
  Xem nhiều - Văn bản
  + Được xem nhiều
  + Hỗ trợ trực tuyến
  Dân sự - Thừa kế
Đất Đai - Bất động sản
 • Dân sự - Thừa kế
 • Đất Đai - Bất động sản
 • Đầu tư nước ngoài - Dự án
Hợp đồng - Sở hữu trí tuệ
 • Đầu tư nước ngoài - Dự án
 • Hợp đồng - Sở hữu trí tuệ
 • Thành lập công ty
Thay đổi đăng ký kinh doanh
Chia tách sáp nhập
 • Thành lập công ty
 • Thay đổi đăng ký kinh doanh
 • Chia tách sáp nhập
 • + Thông tin liên hệ

  CÔNG TY LUẬT NAM DƯƠNG

  Đ/c: Tầng 1, Khu văn phòng Nam Dương, đối diện 322 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội

  ĐT: 04. 2215 8998 - 2260 1636

  Hotline: 0984.99.95.97-  Ls Trung Hiếu

  Email: contact@luatnamduong.vn

  Website: www.luatnamduong.vn

  « Bài viết mới »
  + Điểm tin
  « Bài viết mới »
  + Hỏi đáp pháp luật
  « Bài viết mới »
  + Thủ tục
  « Biểu mẫu mới »
  + Biểu mẫu
  « Bài viết mới »
  + Văn bản
  CHUYÊN TRANG THÔNG TIN PHÁP LUẬT
  Địa chỉ: Tòa nhà 26 lô 1A, Khu đô thị Trung Yên, Hà Nội.
  Email: contact@luatnamduong.vn
  Tham khảo các chuyên trang: www.dautunuocngoai.com.vn / www.dangkykinhdoanh.org / www.quyche.com
  © 2008 - 2014 KIẾN THỨC LUẬT

  Xem tốt trên các trình duyệt: IE 7+, Firefox 3+, GoogleChrome 4+

  Ghi rõ nguồn "kienthucluat.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.